Bildiri Gönderimi

Kabul edilen ve sunulan sözlü bildiriler arasından seçilmiş olanların güncellenmiş ve genişletilmiş tam metinleri uluslararası hüviyet kazanacak ve Journal of Artificial Intelligence and Data Science” Dergisinin Özel Sayısı’nda çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.'

**Kabul edilen ve sunulan sözlü bildiriler in hepsi tam metin olarak ISBN numarası ile Bildiri Kitabında basılacaktır

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: DOLDU

BİLDİRİLER  SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

 • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri göndermeden önce online sistemden kayıt olunması gerekmektedir.
 • Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulacaktır.
 • Elektronik olarak bildiri sahiplerine bildirilerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen bildirilerler, kongre bilim kurulunca  tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 • Bildiri Kitabı'nda basılabilmesi için sunum yapan yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi

 • Bildiri son gönderim tarihi 29 Ağustos 2021 tarihine kadar olup bu tarihten sonra "Online Bildiri Sistemi"ne bildiri kabulü yapılmayacaktır. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulunun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Bildirinin tamamı 4 sayfayı geçmemelidir.

ÖRNEK BİLDİRİ görmek için tıklayınız

Sözel Bildiri Özellikleri

 • Sözel bildiri ilgili yazar tarafından Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır.
 • Tüm sunumlar kongre programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır. 
 • Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Sözlü bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Sözlü bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

 

Etkinlik Tarihi 
26-28 Kasım 2021
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2021 
 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları  
17 Ekim 2021
 
Baskıya Hazır Son Gönderim Tarihi
30 Ekim 2021
 
Erken Kayıt Son Tarih
30 Ekim 2021
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Soğukkuyu Mahallesi 1844/18 Sokak No:1/19 Bayraklı İzmir
www.motto.tc