Bilimsel Program

ICADA 2021 26-27 Kasım 2021

26 KASIM 2021 CUMA

10.00-11.15   Açılış Konuşmaları
  Kongre Başkanı Prof.Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu’nun Konuşması
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Türkay Dereli’nin konuşması  
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof.Dr. Turan GÖKÇE
  Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank’ın Konuşması  (Yakın Tarihte Kesinleşecek)
11.15-11.30   ARA
11.30-12.00   Dr. Barbaros Kirişken
  Vestel'de Yapay Zeka
1. OTURUM    13.00-13.50
Oturum Başkanı:  Dr. Serpil YILMAZ
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
1 S-45 Banu Başok Çocukluk Çağı Anemisi Tanısında Makine Öğrenmesi Modellerinin Performansının Değerlendirilmesi
2 S-39 Ülkü Tuncer Küçüktaş BERT Modeli ile COVID-19 Aşısı için Aşı Karşıtı Tweetlerin Arttığı Zaman Aralıklarının Tespiti
3 S-42 Muhammed Kürşad Uçar Fotopletismografi Sinyali Kullanan Akıllı Bileklikler için Kural Tabanlı Kan Basıncının Kestirimi için Yeni Bir Yöntem / A New Rule-Based Method for Smart Wristbands using Photoplethysmography Signal for Estimation of Blood Pressure
4 S-43 Şeyma Kızıltaş Prediction Diabetes using Machine Learning Techniques
5 S-38 Merve Cengiz Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Covid-19 Aşı Türlerinin Haber İçeriklerinin İncelenmesi
Soru-Cevap 
2. OTURUM    14.00-14.50 
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Gökçe Nur YILMAZ
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
6 S-55 Duygu Yavuzkasap Ayakta Mikroskobik Kumaş Görüntülerinde Hata Tespiti için Derin Öğrenme Yaklaşımı
7 S-56 Gokce Nur Yilmaz Snake Detection and Blurring System Using Deep Learning
8 S-57 Gokce Nur Yilmaz Gender and Age Prediction Based on CNN Model
9 S-12 Akın Gümüşkavak Deep Learning Based Traffic Sign Recognition in Digital Cluster System
10 S-24 Hasan Şener Identification of Vehicle Lateral Dynamics in Carsim with a Deep Neural Network
Soru-Cevap 
3. OTURUM    15.00-15.50 
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Ali BELEN
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
11 S-25 Mehmet Ali Belen Yapay Sinir Ağı Tabanlı Mikroşerit Yansıtıcı Dizi Anten Birim Hücre Tasarımı
12 S-13 Demet Hanife Sungur Bölge Tabanlı Evrişimli Sinir Ağı ile Yüz Tanıma
13 S-60 Uğur Ceylan Siamese Networks for Predicting Remaining Useful Life of Machinery
14 S-61 Caner Konuk KALİTE KONTROL KARTLARINDA YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖRÜNTÜ TANIMA
15 S-49 Fatma Günseli Yaşar Çıklaçandır CLASSIFICATION OF LAND-USE DATASET USING GOOGLENET & KNN
Soru-Cevap 
4. OTURUM    16.00-16.50
Oturum Başkanı: Dr. Osman GÖKALP
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
16 S-34 Mehmet Emin Eker Genetik Algoritma ile Çağrı Merkezi Çalışanları İçin Müşteri Atama Probleminin Optimizasyonu
17 S-10 Nurcan Şimşek Deprem Sonrası Hasarlı Yolların Yapay Zekâ İle Tespit Edilerek En Kısa Yol Güzergâhlarının Anlık Optimizasyonu
18 S-51 Nurselin Özkan Ayaz Predicting Mechanical Properties of Multifilament Polyester Woven Fabrics Using Artificial Intelligence Techniques
19 S-46 Sümeyye Aydın Uzun Süreli Kısa Bellek Ağı Yöntemi ile Trafik Yoğunluk Tahmini
20 S-20 Sinan Melih Nigdeli Sezgisel Algoritmalarla Toplam Potansiyel Enerji Optimizasyonu Yönteminin Yapısal Çözümlemede Üstünlükleri ve Gelişmeler
Soru-Cevap 
5. OTURUM    17.00-17.50
Oturum Başkanı: Doc.Dr. Orhan ER
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
21 S-30 Fatma Bozyigit Kargo Teslimat Verileri Üzerinde Anomali Tespiti
22 S-36 Emre Albayrak Stock Price Prediction Using Deep Learning Methods in High-Frequency Trading
23 S-54 Fatih Soygazi Sosyal Medyada Fenomenler ve Müşterileri Eşleyen Bir Çözüm Önerisi
24 S-03 Bilge Yılmaz Smart Parking
25 S-22 Aybike Özyüksel Çiftçioğlu Prediction of Compressive Strength of Concrete via Machine Learning Methods
Soru-Cevap

27 KASIM 2021 CUMARTESİ

1. OTURUM    10.00-10.50
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Merih PALANDÖKEN
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
26 S-48 Ahmet Emin Yetkin Real Time Face Mask Detection on Surveillance Cameras in Edge Devices
27 S-18 Serkan Akkoyun Yapay Sinir Ağları İle Stronsiyum-90 Radyoizotopunun Nötron Reaksiyonlarının Tesir Kesiti Tahminleri
28 S-23 Zühre Aydın Yenioğlu Yenilenebilir Enerjide Makine Öğrenimi Yöntemi ile Tahmin
29 S-21 Hakan Özbaşaran Analysis of Kinematically Unstable Trusses with Finite Element Method with Energy Minimization
30 S-15 Burcu Karaali VERİ MADENCİLİĞİ İLE RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN GÜÇ TAHMİNİ
Soru-Cevap 
2. OTURUM    11.00-11.50
Oturum Başkanı: Dr. Esra Aycan BEYAZIT
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
31 S-52 Şükrü Ozan Çok Alanlı Chatbot Mimarilerinde Avantajlı Performans ve Bellek Takası
32 S-62 Elif Cesur PROTOTYPE OF A DIGITAL TWIN MODEL: A CASE STUDY ON CARTESIAN AXES CNC WORKBENCH
33 S-11 Farid Bagheri Using Ensemble Learning Methods For Predicting Successfulness of Startup Business
34 S-47 Muzaffer Can İban Taşınmaz Mal Değeri Kestiriminde Topluluk Algoritmalarının Doğruluk Analizi
35 S-31 Furkan İzmirli Bir Minibar İçerisinde Faster R-CNN Evrişimsel Sinir Ağı Üzerinde Geliştirilen Modelin Nesne Tanıma Başarısına Tanıma Oranı ve Arka Planın Etkisinin Araştırılması
Soru-Cevap 
ÖĞLE ARASI
3. OTURUM    13.00-13.50
Oturum Başkanı:  Doç.Dr. Aytuğ ONAN
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
36 S-09 Borabay Erbay Sociological Dimensions of Algorithms
37 S-33 Öyküm Akar İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapay Zeka Uygulamaları
38 S-05 Büşra Sedef Çifci Yapay Zeka Konusunun Toplumsal Cinsiyet Kapsamında İncelenmesi: Mesleklere Yönelik Bir Araştırma
39 S-08 Ferhat Onur Gerçek Yapay Zekânın Önündeki Engel Bilinç midir?
40 S-06 Burcu Yıldırım Yapay Zekâ Etkisinde İç Mimarlığın Geleceği
Soru-Cevap   
4. OTURUM    14.00-14.50
Oturum Başkanı: Dr. Onan GÜREN
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
41 S-14 Füsun S. Tut Haklıdır Artificial Intelligence Applications in Renewable Energy
42 S-58 Enver Akbacak Derin Öğrenmeye Dayalı İkili Kodlar ile Verimli ve Hızlı İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi
43 S-59 Mustafa Erşahin Hibrit Yüz Tanımlama Algoritması Geliştirilmesi ve Mevcut Modellerle Karşılaştırılması
44 S-02 Furkan Sahin AKILLI SULAMA SİSTEM TASARIMI
45 S-16 Bilal Ervural Genetik Algoritma Tabanlı Gri Tahmin Modeli Kullanarak Makine Arıza Zamanı Tahmini
Soru-Cevap
5. OTURUM    15.00-15.50
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Levent AYDIN
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
46 S-44 İlayda Alpay CONTROL OF THE FLUENCE PARAMETER FOR LASER THERAPY IN MELASMA TREATMENT WITH FUZZY LOGIC SYSTEM
47 S-50 Demet Oflazoglu Gerçek Ortamda Zeytin Meyvesinin YOLOv4 Nesne Tanıma Algoritması İle Tespiti
48 S-27 Ercüment Öztürk Yusufçuk Algoritması ile Termoplastik Hibrit Kompozitlerin Üretiminde Katkı Maddeleri Oranlarının Optimizasyonu
49 S-28 Muhsin Kavan MASKE TESPİT VE ANLI UYARI SİSTEM TASARIMI
50 S-26 Elif Gültürk Optimum Design of the Rocket's Sub-units Based on Neuro-Regression Approach for Modeling
Soru-Cevap
6. OTURUM    16.00-16.50
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Soygazi
Sayı ID Yazarlar Bildiri İsmi
51 S-37 Yasemin Gülay Tonguç Yapay Zekanın Alt Dallarından Makina Öğrenmesi Yöntemleri ile Göğüs Kanseri Tespiti
52 S-19 Asiye Rümeysa Ünsal Yüz Tanıma Algoritmalarının Araştırmalarda Kullanım Şekline İlişkin Daraltılmış Literatür Çalışması
53 S-40 Hatice Sena Manap COVID19 Pandemisinde Türkiye İBBS-1 Bölgeleri Günlük Vaka Sayısı Trendinin Doğrusal Regresyonla Tahmini için Dijital bir Uygulama
54 S-41 Nevin Aydin DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİYLE AKUT PULMONER EMBOLİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK PULMONER ANJİOGRAFİDE SEGMENTASYONU
Soru-Cevap
17.00 KAPANIŞ KONUŞMASI

 

Etkinlik Tarihi 
26-28 Kasım 2021
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2021 
 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları  
17 Ekim 2021
 
Baskıya Hazır Son Gönderim Tarihi
30 Ekim 2021
 
Erken Kayıt Son Tarih
30 Ekim 2021
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Soğukkuyu Mahallesi 1844/18 Sokak No:1/19 Bayraklı İzmir
www.motto.tc